Điện thoại IP

Điện thoại IP là gì?

Điện thoại IP, còn được gọi là điện thoại VoIP, trông tương tự như điện thoại bàn truyền thống, nhưng cao cấp hơn nhiều. Giống như các máy tính nhỏ, tất cả các tính năng hiện hành, các ứng dụng và màn hình và các nút có thể được tùy chỉnh bởi người dùng.

Điện thoại IP được nối dây bằng cáp Ethernet và kết nối với hệ thống điện thoại dựa trên IP, trong khi điện thoại bàn truyền thống sử dụng cáp analog và thường kết nối với hệ thống điện thoại kỹ thuật số tương tự hoặc cũ.

Điều cho phép điện thoại IP trở nên mạnh mẽ là chúng sử dụng giao thức Internet có tên SIP (Giao thức khởi tạo phiên) để gửi và nhận âm thanh.

Lợi ích của Điện thoại IP

Tùy chỉnh

Thư thoại trực quan

HD Audio

Di động

Hội nghị Video

Tổng chi phí thấp

IP Phones S-Series?

Điện thoại IP S-Series của chúng tôi có tính năng cung cấp tự động Zero-Touch cho các hệ thống điện thoại PBXact, có nghĩa là chúng sẵn sàng hoạt động ngay khi được kết nối với mạng.

Điện thoại IP S-Series được thiết kế cho năng suất và sự hợp tác. Tích hợp PhoneApps, một gói các ứng dụng nâng cao, chuyển đổi tất cả các tính năng hệ thống điện thoại tiên tiến của bạn thành các ứng dụng trực quan dễ sử dụng, mà bạn điều khiển trực tiếp từ màn hình điện thoại.

tìm hiểu thêm

Bạn có câu hỏi? Không chắc chắn IP Phone nào phù hợp với bạn? Email ngay cho chúng tôi: uc@dsg.net.vn